Learning & Development

Leadership Development

 

Leiderschap is trefzeker meebewegen. De complexe en snel veranderende wereld vraagt om een nieuwe blik op besturing en leiderschap. Geen ouderwets top-down-beleid, geen 19e-eeuwse command & control-benadering, maar nadruk op samenwerking.tAdaptatie en innovatie op uitvoeringsniveau zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Leiders van de toekomst werken met een heel ander perspectief dan dat waarin vorige managementgeneraties zijn gevormd en opgeleid. Leiders van de toekomst zullen dan ook over een andere mindset en andere competenties moeten beschikken, willen ze effectief kunnen omgaan met de condities van onze VUCA wereld.

Hoe geef jij anderen de ruimte om zich te ontwikkelen?

 

Talent Development

Talent is niet alleen een kwestie van aanleg, ervaring en omgeving, maar hangt ook samen met de veranderbereidheid van het individu.

Om het potentieel van talenten verder aan te spreken en ze doelgericht door te ontwikkelen, is een structureel talentprogramma van essentieel belang.
Wat we doen, hoe we acteren, is niet los te zien van wie we zijn. Het ontwikkelen van de talenten van high professionals met ondersteuning van de wetenschap is onze expertise.

 DNA-Talent-Kit.
Talent Development blijft individuen uitdagen het maximale uit zichzelf te halen waardoor ze waarde creëren voor de organisatie. Door middel van DNA- ontwikkelassessments, workshops, trainingen en implementatietrajecten verbeteren wij inzichten, vergroten we de bewustwording, verbeteren we de arbeidsattitude en optimaliseren we het prestatievermogen.

Your Identity, Your Power, Your Success!

Strategic Account Management Development

In onze snel veranderende ‘VUCA’-wereld moeten we de complexe veranderingen in onze omgeving erkennen. 
Hoe kunnen we nog steviger grip krijgen op onze strategische doelen? 
Met ons Strategic Account Management Method (SAMM) –programma ontwikkelen high professionals hun invloed op de (complexe) DMU, de arena waarin de besluitvorming door diverse personen met diverse belangen plaats vindt. De rol van de professional verandert in die van ‘trusted partner’, die structureel bijdraagt aan de strategische doelen van zijn klanten.
 Voor het eigen bedrijf betekent dit: winstoptimalisatie door waardecreatie.
 Strategisch accountbeheer zorgt voor verdere commerciële ontwikkelingen.
 Met onze Performance Management-programma’s krijgt de professional meer grip op alle leiderschapsniveaus en op het hele speelveld waarbinnen besluitvormers acteren, alle vanuit hun eigen persoonlijke- dan wel zakelijke belangen, en uitgaand van hun eigen, specifieke rolverdeling.

Welkom in het Buying Centre!