Privacyverklaring AcademyPartner Group

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door AcademyPartner Group.

Via de website www.academypartner.nl van AcademyPartner Group worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website je zelf inschrijven voor een Masterclass, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de inschrijving/aanvraag af te ronden.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels workshops, en andere inschrijvingen waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social mediakanalen (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een deelname aan een Masterclass.

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Betaalgegevens;
 • Inschrijf/aanvraag-geschiedenis;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden voor aanmelding van een Masterclass via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • Om jouw aanmelding voor een Masterclass te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van AcademyPartner Group en websites van derden op basis van jouw interesses en jouw (online) inschrijfgeschiedenis;
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) inschrijfgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan een Masterclass, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets aangevraagd hebt;
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om (op individueel niveau) onze website en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

AcademyPartner Group verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een inschrijving is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met AcademyPartner Group een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal AcademyPartner Group mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Verstrekking aan derden

AcademyPartner Group zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Koop/ Inschrijf-overeenkomst:

 • Postorderbedrijf, voor het bezorgen van jouw deelname aan een Masterclass.
 • Universiteiten, ook buiten de EEG, voor het maken van jouw order op maat;
 • Trainers/coaches, voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de overeenkomst inschrijvingen;

Wanneer de dienst online gekocht is ook:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer;
 • Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
 • Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

AcademyPartner Group geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst inschrijvingen. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal AcademyPartner Group vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via info@academypartner.nl

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan onze info desk:info@academypartner.nl

Profilering

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online-ervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw inschrijfgeschiedenis. Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven voor het door AcademyPartner Group beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van AcademyPartner Group op externe websites te tonen, dus op websites die niet van AcademyPartner Group zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Afmelden cookies

Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen? Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Beveiliging persoonsgegevens

AcademyPartner Group hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van AcademyPartner Group of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee AcademyPartner Group een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Verwerking van persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 

SSL

AcademyPartner Group maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het inschrijfproces en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen. Bij AcademyPartner Group info-desk kun je terecht indien je inzage wenst in de gegevens die AcademyPartner Group van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van AcademyPartner Group dan kun je per e-mail contact opnemen met info@academypartner.nl

AcademyPartner Group

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.